Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur 2019

Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur 2019 Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

uçaklar hangi bölümlerden oluşur

Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur? uçağı oluşturan parçalar

Uçaklar, günümüzdeki ulaşım araçlarının içinde en önemli yere sahip unsurların başında gelmektedir. Özellikle uzak mesafelerde ve güvenli olmasından dolayı tercih sebebi olanuçakları oluşturan birçok bölmebulunmaktadır. Değişik amaçlarla geliştirilen ve üretilen uçakların farklı görünümleri, boyutları ve ağırlıkları olabilmektedir. Buna rağmen, cinsi ya da türü ne olursa olsun genel olarakuçaklar 5 ana bölmeden oluşmaktadır.

Gövde:

Bu 5 ana bölmeden ilkiuçağın gövdesidir. Uçakta yer alan tüm bölmeler, doğrudan veya dolaylı bir şekilde gövdeye bağlıdır. Bu nedenleuçakların gövdesi, o uçağın çekirdeğidir denebilir. Gövdede neler olduğuna bakacak olursak; yolcular, yükler, uçağın mürettebatı, iniş takımları, yakıt tankı ve bazı uçak modellerinde de motor gibi elemanlar karşımıza çıkmaktadır.Uçakların gövdesiçok dayanıklı olarak tasarlanmak ve yapılmak zorundadır. Uçağın üretimi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli bölümlerin başında gelir. Bunun en önemli nedenleri de kanat ve kuyruk takımlarının gövdeye doğrudan bağlı olmasıdır. Bunlar uçağın taşıma kuvvetini temsil eder ve bu taşıma kuvvetini de gövde taşıdığı için çok sağlam şekilde üretilmesi gerekmektedir.

Kanat:

İkinci önemli bölüm de kanattır. Uçakların havada kalabilmesi için bir taşıma kuvveti gerekmektedir.Kanatlar, uçaklarda bu görevi yerine getiren unsurdur.Kanatlarınüst kısımları şişkin alt kısımları ise düzdür. Bu yapısı sayesinde, kanadın üst kısmından gelen hava ile üst yüzeyde oluşan hava basıncı arasında ters bir orantı kurulur. Üst kısımdan gelen hava ne kadar çoksa, kanadın yüzeyindeki hava basıncı da o kadar az olur. Bunun sonucunda da alt taraftaki yüksek basınçuçağın kanatlarınıyukarı doğru iter. Gövdenin sağında ve solunda olmak üzere iki adetkanatbulunmaktadır. Bu kanatların arkasındaflapve kanatçık denen bölümler yer alır. Bunlar pilot tarafından denetlenir ve kontrol edilir. Hareketli bir yapıya sahip olanflaplaruçağın inişi sırasında hızı düşürmek ve gerektiğinde uçağa ilave taşıma kuvveti sağlamak için, kanatçıklar da uçağı döndürmek ve yana yatırmak için kullanılmaktadır.

uçakları oluşturan bölümler

Kuyruk takımı:

Uçaklardakikuyruk takımlarıdüşey stabilize ve yatay stabilize olarak iki yüzeyden oluşmaktadır. Düşey stabilize dik durumdayken yatay stabilize yatay konumdadır. Her ikisinin ortak görevi, uçağın dengesini kurarak dengeli bir uçuş yapılmasını sağlamaktır. Düşey stabilizenin arkasında bir yön dümeni yer alır. Bu dümen uçağın sağa ve sola dönüşlerini sağlamaktadır.

İniş takımları:

Uçaklar, havalanmaya hazırlanırken ve yere indiğindeiniş takımlarıdenen bu donanımın üzerinde yol alır.İniş takımlarınıtekerlekler ve bu tekerlekleri gövdeye bağlayan dikmelerden oluşmaktadır. Uçakların inişi sırasında tekerleklerin yere ilk değdiği anda gövdeye bağlı olan dikmelerde, kuvvete göre bir gerilim meydana gelir. Bundan dolayı dainiş takımlarıçok dayanıklı bir yapıda olmak zorundadır.

Motorlar:

Uçakların temel unsurlarından olan motorların üç farklı türü bulunmaktadır. Buuçak motorlarınınbiri kısa menzilli ve küçük uçaklarda kullanılan pistonlu pervane-motor sistemidir. Bu tür uçaklarda motor genellikle gövdenin burun kısmında olur ve motorun fonksiyonu pervaneyi döndürmektir.

Gaz türbinli motorlar ise hem pervaneyi döndürmekte, hem dejet motoruözelliğindedir.Jet motorlarıuçağın neredeyse her bölgesine takılabilmektedir ve pistonlu motorlara nazaran oldukça hafiftir.

Diğer bir motor türü de roketlerdir. Bu tür motorlar, uçaklardan daha ziyade uzay araçlarında kullanılır.

Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur 2019

Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur 2019

Related news

 • Hangi Ermeni şarabına dikkat etmeye layıksınız Ermeni nar şarap: fiyat, yorumlar
 • Kepekli Üzümlü Kurabiye Tarifi
 • Benekli Muffin Tarifi
 • Jenna Askovitz: biyografi. Jenna Askovic: Koro müzik serisi
 • Mikrodalgada Patlamış Mısır Tarifi Videosu

 • Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur


  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur

  Uçaklar Hangi Bölümlerden Oluşur