Ön Yazı Nasıl Olmalı

Ön Yazı Nasıl Olmalı
Ön Yazı Nasıl Olmalı


Ön Yazı Nasıl Olmalı?

Burak Sözer
Ön Yazı Nasıl Olmalı?

İş başvurularında yeterli bir öz geçmişin yanında ön yazının da çok önemli bir yer vardır. Kısa bir şekilde yazılması gereken ve kişi hakkında yeterli bir bilgi vermesi amaçlanan ön yazılarda, bazı formatlar uygulanır. 

Bir ön yazı içerisinde, o iş ile ilgili hangi pozisyonla ilgilenildiği, işi seçme nedeni ve işe uygunluk hakkında bilgi verilmesi yeterlidir. İlk izlenim, bir ön yazıda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle o işle ne için ilgilenildiği ve işe başvurma nedenleri doğru bir ifadeyle anlatılmalıdır. Cümleler kısa ve net bir şekilde kurulmalıdır. Anlatım bozukluğu olmamasına da dikkat edilmelidir. 

İşi isteme ile ilgili ifadeler kullanmak ve eleman ilanında belirtilen kriterlere uygun olunduğunu belirtmek ön yazı içerisinde yer almalıdır. Amaçtan uzaklaşılmadan kişisel özellikler ve farklı yönler de bu yazı içerisinde belirtilebilir. İş ilanı içerisinde yer alan unsurların, kişisel beceriler ile örtüştüğü ve bu görüşe uygun ifadelerin kullanıldığı ön yazılar başarılı kabul edilir. 

Bir işe, o alanda yeterli olan ve uzmanlık sahibi kişiler başvurabilir. Bu kişiler arasından sıyrılabilmek için ön yazı içerisinde farklı özelliklere değinilmelidir. Buna göre paragrafın başlangıç kısmında ilgili işin nereden öğrenildiği ve pozisyona neden başvurulmak istendiği belirtilebilir. 

Ön yazının orta paragrafında işverene, işle ilgili birtakım öneri veya görüşler ifade edilebilir. İşin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi sonucunda yetenekler ve uzmanlık alanları ile ilgili yeterli donanıma sahip olunduğu bu bölümde açıklanmalıdır. Daha önce deneyim kazanılmış işler ile ilgili kısa bir bilgi ve bu konudaki düşünceler kanıtla ile birlikte belirtilmelidir. İş mülakatına katılma durumunda sunulabilecek dosyalar varsa bunların takdim edilebileceği hakkında da bilgi verilebilir. Burada tutarlı olmak ancak öz geçmişin tekrarını yazmamak gerekir. 

Ön yazının sonuç bölümünde başvurulan pozisyon sahibine teşekkür edilerek sonlandırma yapılır. Bunun yanında gelişmeler ile ilgili sürecin takip edildiği de belirtilebilir. İsim, soyisim ve imza da sonuç bölümüne eklenebilir. 

Kapak yazısı da olarak bilinen ön yazı, iş ilanlarının bulunduğu internet sitelerinde kayıtlı olarak bulunabilir.


Ön Yazı Nasıl Olmalı

Ön Yazı Nasıl Olmalı
Ön Yazı Nasıl Olmalı


Ön Yazı Nasıl Olmalı


Ön Yazı Nasıl Olmalı


Ön Yazı Nasıl Olmalı


Ön Yazı Nasıl Olmalı


Ön Yazı Nasıl Olmalı