Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

"Mutasyon" terimi Latince kelimeye geri döner"mutatio", anlamıyla anlamına gelir - değiştirmek veya değiştirmek. Mutasyonel değişkenlik, kalıtsal özelliklerden türetilen genetik materyaldeki kalıcı ve bariz değişiklikler anlamına gelir. Bu kalıtsal hastalıkların ve patogenezin oluşum zincirindeki ilk bağlantıdır. Bu fenomen aktif 20. yüzyılın ikinci yarısında çalışılmıştır ve şimdi daha sık mutasyon değişkenlik Bu mekanizmanın bilgi ve anlayış yanı sıra etüt edilmesi duyabiliyorum insanlığın sorunlarını aşmak için anahtar haline gelir.

Hücrelerde birkaç mutasyon tipi vardır. Sınıflandırmaları, hücrelerin kendisinin çeşitliliğine bağlıdır. Generatif mutasyonlar cinsiyet hücrelerinde oluşur ve gametik hücreler de vardır. Herhangi bir değişiklik kalıtsaldır ve çoğu kez yavruların hücrelerinde bulunur; nesilden nesile çoğuşmalar meydana gelir ve sonuç olarak hastalıkların nedeni haline gelir.

Somatik mutasyonlar, cinsel olmayanHücreler. Onların özelliklerinden biri, yalnızca ortaya çıkan o kişide tezahür ettirilmesidir. yani değişiklikler diğer hücreler tarafından değil, yalnızca bir organizmada bölündüğünde devralınır. Somatik mutasyonel değişkenlik, erken safhalarda başladığında daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Mutasyon, zigotun parçalanmasının ilk safhalarında gerçekleşirse, o zaman farklı genotiplere sahip daha fazla hücre dizisi olacaktır. Buna göre, daha fazla hücre mutasyona uğrayacak, bu organizmalara mozaik deniyor.

Kalıtsal yapıların seviyeleri

Mutasyonel değişkenlik,kalıtsal yapılar, farklı organizasyon seviyelerinde farklılıklar. Mutasyonlar gen, kromozomal ve genomik seviyelerde meydana gelebilir. Buna bağlı olarak mutasyonel değişkenlik türleri de değişir.

Genetik değişiklikler DNA'nın yapısını etkiler,Sonuç olarak, moleküler seviyede değişir. Bazı durumlarda meydana gelen bu değişiklikler, proteinin canlılığını herhangi bir şekilde etkilemez; işlevler herhangi bir şekilde değişmez. Fakat diğer durumlarda, proteinin işlevini yerine getirme kabiliyetini durduran kusurlu oluşumlar meydana gelebilir.

Kromozomal seviyedeki mutasyonlar zaten daha fazlasını taşırlarciddi bir tehdittir, çünkü kromozomal hastalıkların oluşumunu etkilerler. Bu çeşitliliğin sonucu, kromozomların yapısındaki değişikliklerdir ve bu süreçte birkaç gen karışmaktadır. Bu nedenle, her zamanki diploid kümesi değişebilir; bu da genel olarak DNA'yı da etkiler.

Genomik mutasyonların yanı sıra kromozomal mutasyonlarbir kromozomal hastalığın oluşumuna neden olur. Bu seviyedeki mutasyonel değişkenlik örnekleri anöploidi ve poliploididür. Bu, bir kişi için en ölümcül olan kromozom sayısındaki artış veya azalmadır.

Genomik mutasyonlara trizomi,bir karyotipte üç homolog kromozom varlığı anlamına gelir (sayı artışı). Böyle bir sapma Edwards sendromu ve Down sendromunun oluşumuna yol açar. Monozomi, embriyonun normal gelişimini hemen hemen hariç tutan, iki homolog kromozomdan yalnızca birinin varlığını (sayıdaki bir azalma) ifade eder.

Bu olgunun ortaya çıkmasının nedenicinsiyet hücrelerinin farklı gelişim evrelerinde ihlal olurlar. Bu bir anafaz gecikmesinin bir sonucu olarak oluşur - homolog kromozomlar hücre bölünmesinde kutuplara taşır ve bunlardan biri gecikebilir. Ayrıca kromozomlar mitoz veya mayoz bölünme aşamasında ayrışmadığı zaman da "ayrışmazlık" kavramı vardır. Sonuç, çeşitli derecelerde şiddet içeren ihlallerin bir tezahürüdür. Bu olgunun incelenmesi, mekanizmaların ortaya çıkmasına yardım edecek ve muhtemelen bu süreçleri öngörebilecek ve etkileyebilecek.

Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleriGoruntuler resim Fotograf fotograflar galeriler

Related news

 • Kendi ellerinizle nasıl kesici yapabilirsiniz Yakacak odun bölme cihazları türleri: planlar, talimatlar
 • Atermal film bukalemun: açıklamalar ve özellikler
 • Uçakta el bagajı. Aeroflot başkalarına da hükmediyor mu
 • Düşüklüğü tetikleyen nedenler
 • Eylül: işaretler ve gelenekler

 • Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri


  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri

  Mutasyon değişkenliği ve mutasyon tipleri