Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler

Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler

Cinsiyet Ayrımcılılığı ve Kadınların Sosyal Yaşamda Sıkıntıları

 

Erkek egemen toplum ve gelişmemişkadın haklarınedeniyle kadınların hala daha kanayan yarası cinsiyet ayrımcılığıdır. Eski dönemlerden beri süre gelen ataerkil toplumlarda erkeklerin ön planda olduğu ve kadınların daha çok yardımcı ve arka planda kalan insanlar olarak değerlendirildiği düşünülürse değişmesi gereken daha çok fazla şeyin olduğu rahatlıkla görülebilir. Her ne kadar kadın hakları bakımından yasalar çıkarılmış olsa da tecavüzler ve cinsel tacizler her yerde varlığını sürdürmektedir.

en rahat yaşam

Sadece fiziksel taciz değil psikolojik olarak da kadınlara baskı yapılması sık rastlanan durumdur.İş yerlerinde kadınolarak çalışmanın verdiği sorumluluklar daha farklıdır. Bir erkek rahatlıkla bir iş yerinde çalışabilirken, kadınlar taciz ve dişiliğin kullanımı gibi durumlarla karşılaşabilmektedir.

yolda-her-gördüğü-

Sokaklarda kadınlar gece belli bir saatten sonra tedirginlik yaşayabilmektedir. Bir erkeğe göre kadını tedirgin eden sıkıntılar ve ikiyüzlü davranışlar her zaman daha fazladır.

Evlilik hayatında yine kadınların üzerindeki hem iş hem de çocuk yükü erkeğe göre yine fazladır. Bu yük altında ezilen kadın bazen kendini mesleki ve kültürel açıdan donanım sahibi yapmak yerine evde körelebilmekte, tüm dünyası bebek ve kocası olabilmektedir. Oysa erkekler her zaman kendi gelişim ve eğlenceleri için fırsat bulabilir. Bu ve bunun gibi birçok ayrımcı düşünce ve uygulamalar her zaman varlığını devam ettirmekte, birçok ülkede kadınlar cinsel obje ve seks nesnesi olarak görüldüğü için tacize ve tecavüze kolayca maruz kalabilmektedir. Bu düşünce kalıplarının oluşmasında birçok farklı etken vardır.

french-women

 

Ayrımcılığın En Az Olduğu Ülkeler

 

G-20 ülkeleri içinde yapılan araştırmada, kadınların en rahat yaşabileceği ülkelerin Kanada ve Almanya olduğu görülmüştür.  Sonlardaki ülkelerse Hindistan ve Arabistan, Türkiye ise 12’inci sırada yer almıştır.

G-20 ülkeleri içinde Kanada, kadınlara en iyi fırsatlar sağlayan ülkelerdendir. rahat

Bu değerlendirmeler şu kriterlere göre yapılmıştır:

  • Ülkede cinsiyet eşitliği, kadınlara verilen yasal haklar,
  • Kadınlara yönelik şiddet miktarı,
  • Cinsel istismarı engelleme politikaları,
  • Devletin kadınlara sağladığı sağlık hizmetleri açısından değerlendirilmiştir.
Related news Kadınların En Rahat Yaşadığı YerlerKadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler


Kadınların En Rahat Yaşadığı Yerler