İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke 2019

İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke 2019 İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

işsizlik oranları en düşük olan ülkeler

İşsizlik oranı,bir ülkenin gücü ve büyümesinin çok önemli bir göstergesidir. İşsizlik oranlarının düşürülmesi genellikle hızla büyüyen ekonominin sonucu olarak yeni iş imkanlarının sağlanması ile ilişkilidir.

Ancak, düşük işsizlikoranları bazen yanıltıcı da olabilmektedir.

Yazımızda 2014 yılındaen düşük işsizlik oranlarına sahip 10 ülkeile ilgili kısa bilgiler vermeye çalıştık.

isviçre

İsviçre

İsviçre, sadece %3,5işsizlik oranıile bugün dünyanın en müreffeh, istikrarlı ve güvenilir ekonomisine sahip ülkelerin başında gelmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel durgunlukta güçlü merkez bankası sayesinde düşük faiz oranları ile ekonomisini korumayı başarmıştır.İsviçreekonomisinin en belirgin ve önemli unsurunun bankacılık sektörü olduğunu da unutmamak gerekir.

güney kore

Güney Kore

Güney Kore, %3,5 işsizlik oranı ile dünyanın en düşükişsizlik oranınave en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Ülkenin güçlü ekonomik performansı, gelecekte ekonominin kaynağı olan işgücü ihtiyacından dolayı göçmen almak durumda kalabilir. Göç alma oranı sıfıra yakın olan Güney Kore’de son yıllarda doğum oranlarında da azalma görülmüştür. Bu nedenle sürekli büyüyen bir ekonomide daha fazla nüfus ihtiyacı da gündeme gelecektir.

japonya

Japonya

Ülkedekiişsizlik oranıson zamanların en düşük seviyesi olan %3,6’ya kadar geriledi.Japonyahükümetininekonomik politikalarıbaşarılı gibi görünüyor. Tsunami felaketinden sonra Fukushima Santralinde ve otomotiv sanayinde yaşanan kriz aşılmış durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ekonomik büyümenin hızlanacağı öngörülüyor.

hindistan

Hindistan

Hindistan’dakiişsizlik oranıise %3,8 olarak hesaplanmaktadır. Nispeten düşük bir oran olsa da 2011 yılından bu yana her yıl %0,1’lik bir oranda artış göstermektedir. Hindistan’daki işgücünün %94’ü tarımda ve düşük ücretli işlerde çalışan kişilerden oluşmaktadır. uzun süreçteişsizliğinartmasını önlemek istiyorsa vasıflı işçi oluşumuna önem vermesi gerekiyor.

çin

Çin

Çin’deişsizlik oranının%4 düzeyinde olduğu düşünülmektedir. Oysa bunun yanıltıcı bir rakam olduğu ve çok daha fazla işsizlik oranına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Akademisyenler ve araştırmacıların belirttiğine göre bu oranın %20’nin üzerinde olduğu belirtiliyor. Çin Hükümeti aciz görünmek istemiyor ve işsizlik oranlarını özellikle bu şekilde lanse ediyor.

meksika

Meksika

Küresel durgunluğun başlarında %6 olanişsizlik oranıbugün %4,7 civarında. Bu düşüşün arkasında enformel sektörde işlerin artması yatmaktadır. Ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve yoksulluk seviyelerinin düşürülmesi için Meksika gibi ülkelerde kadın ve gençler için daha iyiistihdamolanakları sağlamak gerekiyor.

brezilya

Brezilya

2014 yılı başında Brezilya’daki işsizlik oranı ekonomistlerin tahminlerinden daha düşük çıktı ve %4,3 olarak belirlendi. Bugün ise %5 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ne olursa olsun yavaş büyüme hızı olsa daBrezilyahalkı için düzenliistihdamsağlanmaya devam ediliyor.

almanya

Almanya

Almanya, yüksek GSMH oranlarına sahip çoğu ülke ile karşılaştırıldığında çok iyi durumda olduğu söylenebilir. Şu anda Almanya’nınişsizlik oranı%5’1 civarında ve giderek daha da azalacağı tahmin edilmektedir.

rusya

Rusya

%5,4işsizlik oranıile bir önceki seneden daha aşağıda olsa da uzmanlar önümüzdeki birkaç yıl içinde bu orana ek %5 gibi bir oranın ekleneceğini düşünüyorlar. Rusya profesyonel vasıflı işgücü göçü yaşamakta ve artarak tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceğini tahmin etmektedirler.

avustralya

Avustralya

Avustralya İstatistik Bürosuna göreişsizlikoranı %5,8 dolaylarındadır. Daha da düşürülebilmesi için daha fazla istihdam yaratacak yeni yatırımların arttırılması hayati önem taşımaktadır.

İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke 2019

İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke 2019

Related news

 • Volvo 245 - mükemmel istasyon vagonu
 • Fransız Dantelli Tesettür Gelinlik Modelleri 2019
 • Melodram Uyuşmazlığın Sendromu. Aktörler ve roller
 • Sodalı Açma Börek Tarifi Videosu
 • Starter VAZ 2109 - arıza nedenleri ve çözümleri

 • İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke


  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke

  İşsizliğin düşük olduğu 10 ülke