İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır 2019

İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır 2019
İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Merve Çalışlar İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Geçici iş göremezlik ödeneği, çalışanlara başlarına gelen bir iş kazası ya da hastalık gibi durumlarda alınan rapor süresi boyunca ödenen paradır. Bu ödenek için hastalık, iş kazası ya da kadınlar için doğum durumu olmalıdır. Alınan raporun Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yetkilendirilmiş hastanelerden olması şarttır.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması da insan kaynakları açısından önemli bir konudur. Bu ödeneğin hesaplanmasında ayaktan ve yatarak tedavi ayrımı söz konusudur. Hesaplamanın temeli, yatarak tedavilerde günlük prime esas kazancın (günlük net kazanç ile karıştırılmamalı) yarısı şeklindedir. Ayakta tedavilerde ise yine aynı miktarın üçte ikisi esas alınarak ödenek hesaplanır.

Her gün için hesaplamaya tabi tutulacak, prime esas kazancı bulmak için ise geçici iş göremezliğin ortaya çıkmasına sebep olan durumun başladığı günden itibaren geriye doğru 3 ay içerisindeki ödenen primler toplamı, toplam prim ödenen gün sayısına bölünmelidir. Kişi maaşı yanında prim ya da ek ödenek gibi ekstra kazançlara sahipse bunlar da göz önüne alınmalıdır. Bu durumda, alınan toplam ücret, ücret alınan gün sayısına bölünerek bulunur.

Prime esas kazanç hesaplamasıyla aynı hesaplama yöntemi kullanılır. Ancak, bu miktar günlük prime esas kazanca yüzde ellisi eklendiğinden daha fazla olamaz. Bir örnekle açıklanırsa kişinin günlük prime esas kazancı 30 lira ise ekstra ödemelerle birlikte günlük kazancı 45 lirayı geçemez.

Dikkat edilmesi gerekenler

Ödeneğin hesaplanacağı gün sayısı da dikkate alınmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş hastane; hastalık, kaza ya da doğum için ne kadar gün uygun görürse bu kadar gün için hesaplanır. Günlük hesaplanan miktar, kaç gün ise onunla çarpılarak toplam ödenek hesaplanır.

Meslek hastalığı, doğum, iş kazası dışında bir hastalık sebebiyle yatarak tedavi ya da ayakta istirahat için rapor alındıysa, bu raporlu sürecin üç günden fazla olması durumunda ilk iki günü SGK tarafından karşılanmaz.


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır 2019

İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır 2019
İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır


İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır