En modern Bebek İsimleri 2019 2019

En modern Bebek İsimleri 2019 2019 En modern Bebek İsimleri 2019

Çocuklarımıza isim bulurken en modern , en popüler isimleri ararız. Her yıl yeni bir çok isim duyuyoruz. En modernbebek isimleri 2019ile çocuğunuza verebileceğiniz isimleri sıraladık.

Çocuklarımıza verdiğimiz isimler bizim dünyada bırakabileceğimiz hatıralardan biridir aslında onun için en gözde bebek ismini bulmaya çalışırız.Son yıllarda yeni moda olan yada göz önünde gelen bebek isimlerini anlamlarıyla birlikte aşağıda bulabilceksiniz.

Günümüzde isimlerin harflerinin tınısının bile karakter üzerine etkisi olduğu psikologlar tarafından söyleniyor.Az rastlanan bebek isimleriisimli yazımızda bu konumuzda isimlerin karakter üzerine etkisinden bahsetmiştik.

En modern Bebek İsimleri 2019

Açanay: Ay gibi aydınlık saçan.

Açılay: Ay gibi parlayan, ay gibi güzel olan.

Ajik: Badem, küçük dal

Ahsen: Çok güzel, en güzel.

Ahu: Ceylan, maral, karaca, parlak ve güzel bakışlı göz, güzel, zarif kadın.

Ajda: Diş diş olan, çentik, sürgün, filiz.

Altemur: Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Bebek isimleri 2019

Bebek isimleri 2019

Akses: Sesi aydınlık saçan.

Aksev: Aydınlığı sev.

Alam: Dünya.

Alanay: Ayın ışık saçtığı yer.

Ayvaz : Koca, eş.

Anka: Efsanevi bir kuş.

Aydınay: Aydınlık, ay gibi.

Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.

Barın: Güç, Kuvvet.

Bahtışen: Şansı sevinçlerle dolu.

Bakanay: Apaçık görünen ay.

Berkin : Güçlü, sağlam.

Beliz: Belirli olan, iz.

Beren: Kuzu, koyun yavrusu, ünlü, güçlü, akıllı.

Bozçin: Dişi geyik

Burla: Üzüm.

Büğe: Su bendi.

Büklüm: Bükülmüş, halka olmuş.

Canözlem: Candan özleyen.

Cansel: Hayat veren su.

Cansen: Sen can gibi dostsun.

Canses: Sesi can veren.

Cansev: Sevgi dolu.

Candar : Silahlı asker.

Caner : Can dostu.

Çağdaş: Yaşanılan çağın koşul ve gereklerine uygun olan, yaşıt.

Çağıl: Çakıl, çağla ilgili, akan su sesi.

bebek isimleri 2019

bebek isimleri 2019

Çevren: Gökyüzünün yerler birleştiği yer, ufuk.

Çevrim: Sınır, girdap, değişme.

Çisen: İnce ince yağan yağmur, çiy.

Çisil: İnce ince yağan yağmur.

Değer: Yüksek nitelik, üstün yetenek.

Deha: Dahi, yüksek zekası olan.

Deniz: Büyük, tuzlu su kütlesi.

Deren: Toplayan, hasat zamanı.

Derim: Çadır.

Dilge: Güzel konuşan kişi.

Dilhan: İçten ve yürekten konuşan.

Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend : Bilgili, âlim.

Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.

Erdem: Fazilet, kişilik yetkinliği, iradeli olma.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman.

Ecmel : En güzel, en yakışıklı.

Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem : Kara donlu, yağız at.

Esved : Siyah, esmer.

Feyza: Bolluk, çokluk, coşma, taşma, gürlük, verimlilik.

Feyzan: Suyun taşması, coşması.

Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Emre : Aşık , Vurgun

Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Gülce: Güle benzeyen, gül gibi.

Gülsen: Gül gibisin.

Gülser: Gül yüzlü.

Hazan: Sonbahar, güz, son yaz, yaprak dökümü.

Haziran: Yılın altıncı ve en güzel ayı.

Hale: Ayın çevresindeki ışık halkası.

Handan: Güleç, sevinçli,şen şakrak.

Hande: Gülüş, gülme. Açılma. Eğlenme.

Harika: Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran.

Hazar: Barış.

Heves: Bir şeye duyulan istek.

Helin: Yuva.

Hülya: İnsanın kurduğu tatlı düş, sevda.

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu.

Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum,akın.

Ilım: Uzlaşmacı yumuşaklık.

Irmak: Akarsuların en büyüğü.

Işık: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji. Aydınlık,nur.

Işıl: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık.

İlgi: İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Eğilim.

İlkay: Ayın ilk hali.

İlke: Temel alınan düşünce, kural

İlkim: İlk çocuğum anlamında.

İlknur: İlk ışık.

Jale: Çiğ, kırağı. Sabahları otların üzerinde olan su damlaları.

Jülide: Dağınık, karmakarışık.

Kardelen: Baharda çok erken açan bir çiçek, çiğdem.

Karmen: Parlak kırmızı.

Kıvılcım: Yanan bir maddeden sıçrayan ateş parçası.

Lale: Çan biçiminde bir çiçek.

Lamia Parlayan, parlak.

Leyla: Saçları gece gibi simsiyah olan kadın; Çok karanlık gecede görülen ışık.

Manolya: Bir süs bitkisi.

Maya : Öz , yaratılış.

Menderes: Ege bölgesinde bir ırmak adı.

Mert: Sözünün eri, sözünde duran.

Melda: İnce ve taze bedenli.

Mine: İnce ve parlak nakış; Madenler üzerine vurulan renkli cam tabakası.

Müge: İnci çiçeği.

Mete: Büyük Hun imparatoru.

Metin: Sağlam, dayanıklıNazmi: Vezinli, kafiyeli sözle ilgili.

Necat: Kurtuluş, selamet.

Necati: Kurtuluşa ermek.

Necdet: Güçlü ve korkusuz.

Necip: Soyu temiz, cömert.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.

Nedim: Yakın dost, samimi arkadaş.

Nizam: Sıra, dizi, düzen, kural.

Nizami: Kurallara uygun, düzenle ilgili.

Öğüt: Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz.

Müjde: Sevindirici haber; İyi haber getirene verilen bağış.

Naz: İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış.

Neval: Talih,kader,kısmet.

Nükhet: Güzel koku.

Nil: Çivit. Mısır’da bir nehir.OYLUM: Hacim, dirim; İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş; resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekan karşılığı.

Özben: Bireyin kendi varlığı; gerçek ben anlamında.

Ökmen: Akıllı, zeki.

Ömer: Dirlik, canlılık yaşam gücü.

Önal: Daima önde olmak.

Önay: Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal.

Önder: Lider, yönetici, şef.

Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan.

Özden: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili.

Özge: Yabancı. İyi, güzel. Cana yakın, şakacı. Yürekli, gözü pek.

Papatya: Baharda çiçek açan bir kır bitkisi.

Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, yırtıcı bir hayvan.

Paşa: Bir askeri unvan, ağabey, erkek kardeş.

Peker: Güçlü erkek.

Polat: Sertleştirilmiş, su verilmiş demir.

Poyraz: Kuzeydoğu yönünden esen rüzgar.

Petek: Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları.

Rengin: Boyalı, renkli; Hoş, latif ve güzel.

Rauf: Çok acıyan, esirgeyen.

Recai: Güçlüklerden yılmayan, hızlı.

Rezzan: Ağırbaşlı, onurlu.

Sanem: Çok güzel kadın; Put.

Sebla: Uzun kirpikli göz.

Seçil: Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen.

Semen: Yasemin çiçeği. Semizlik.

Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı; Arapça’da put; Arapça’da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel.

Serpin: Yağmur.

Samet: Sonsuz, ebedi.

Sancar: Eski Türk adlarından, kısa kama.

Sarp: Çetin, dik, ulaşılması güç.

Savaş: Barışın olmadığı çatışma ortamı.

Serra: Rahatlık, kolaylık.

Sertap: İnatçı anlamında.

Şemsi: Güneşe ait, güneşle ilgili.

Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek.

Talip: İstekli, isteyen, talep eden.

Talu:İyi, güzel, seçilmiş, seçkin.

Tamer:Bütünüyle yiğit, tam yiğit.

Tandoğan:Şafak vakti doğmuş olan.

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse.

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti.

Ulaş: Amacına, hedefine erişme.

Ulu: çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyü.

Uluç: Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa).

Uras: Saadet, mutluluk.

Ünalp: Ünlü yiğit.

Üner: Ünlü yiğit.

Vahit: Tek, bir.

Vargın: Giden, varan.

Varol: Var olmakla ilgili / yüceltme ünlemi.

Vecihi: Soylu, asil.

Vedat: Dostluk, sevme, sevgi.

Bebek İsimleri 2019

Bebek İsimleri 2019

Vefa: Sözde durma.

Vehbi: Tanrı vergisi.

Yağız: Yiğit, esmer.

Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su.

Yalçın: Sarp, dik.

Yasemin: Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki.

Yeliz: Ferah yer, aydınlık, havadar.

Yalın:Sade, gösterişsiz.

Yalvaç: Tanrı’nın habercisi, Tanrı elçisi.

Yaman: Güç etki ve beceriklilik sahibi.

Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit.

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses.

Zafer: Savaş ve uğraşla elde edilen başarı, sonuç.

Zeki: Akıllı olan.

En modern Bebek İsimleri 2019 2019

En modern Bebek İsimleri 2019 2019

Related news

 • Bir Süre Yalnız Kalmaya İhtiyacınız Olduğunuzun 6 İşareti
 • Pekmezli Kepekli Ekmek
 • Etiket: hızlı kilo verme
 • Sezonun Kırmızı Ve Bordo Aksesuarları
 • Peynirli Kavrulmuş Makarna Tarifi

 • En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019

  En modern Bebek İsimleri 2019