Çeşitli ortamlarda elektrik akımı 2019

Çeşitli ortamlarda elektrik akımı 2019 Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

Fizikteki en önemli tanımlardan biri deBir elektrik akımı, herhangi bir yüke sahip parçacıkların herhangi bir düzenli hareketi olur. Buradan da elektrik akımı ortaya çıktı amacıyla, elektromanyetik alanın etkisi altında hareket edecek metal, sıvı ya da serbest elektronların veya iyonların herhangi bir başka malzeme varlığında, gerekli olduğu sonucuna varabiliriz. Aynı zamanda, çeşitli medyadaki elektrik akımı, her birinin akışının farklı olacağı için bazı özelliklere sahip olacak.

Formasyonun özelliklerini vemetallerde elektrik akımının akışı, öncelikle kristal bir kafes olan metallerin yapısına dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda, pozitif yüklü iyonlar bu kafesin düğüm noktalarında bulunur ve bu düğümler arasındaki boşlukta, negatif yüklü elektronlar kaotik bir sırada hareket eder. Metal etrafında bir elektrik alanı oluşturursak, elektronların hareketi daha düzenli bir karakter alır. Metaller açısından elektrik akımı elektronların yönlendirilmiş hareketi olduğu sonucuna varılabilir.

Içinde elektrik akımı akışının temel özelliğimetaller, Ohm yasası olarak bilinen voltaj ifadesidir. Bu yasaya göre, mevcut güç gerilime doğrudan bağlıdır ve direnç ile ters ilişki içine girer. Çeşitli ortamlarda elektrik akımını analiz etmek için sıvı ortamdaki oluşumuna ve akışına özel dikkat göstermeniz gerekmektedir.

Elektrolitlerde elektrik akımı oluşurelektrolitik ayrışma denilen bir reaksiyon nedeniyle. Özü, alkali moleküllerin, tuzların veya asitlerin sıvılarda elektrik yükü taşıyıcısı haline gelen pozitif ve negatif yüklü iyonlara ayrışmasıdır. Aslında, bir elektromanyetik alan çözeltide harekete geçtiğinde, iyonların kaotik hareketi sıralı bir harekete dönüşür. Bu durumda, pozitif iyonlar, negatif bir yüke ve negatif iyonlara sahip elektroda hareket etmeye başlar. Böylece, aynı metallerin aksine, elektrolitlerdeki elektrik akımı iyonların düzenli bir hareketi olur. İlaveten, bu iyonların elektrot üzerindeki solüsyondan geçişi sırasında, alkali, asit veya tuz olması nedeniyle daima bu solüsyonun yapısal bileşenleri olan maddelerin oluşumu olduğuna dikkat edilmelidir. Elektroliz denilen bu fenomen, endüstriyel tesislerde saf metallerin üretimi için, ayrıca bu veya diğer ürünlerin kaplanması ve cilalanmasında aktif olarak kullanılır.

Çeşitli elektrik akımlarını dikkate alarakmedyada, özellikle metallerde ve sıvılarda, bu maddelerin zaten serbest iyonları veya elektronları olduğuna dikkat çektik. Bilinen nötr moleküllerden oluşan gaz ne olur? Negatif veya pozitif yüklü serbest atomsuz elektrik akımı olanaksızdır, bu yüzden gazın iyonlaştırılması gerekir, yani yüklü parçacıklar yaratılmalıdır. Bunun için tüketilen enerji inert gazlar için maksimum değerlere ulaşan iyonizasyon enerjisi ve alkali metal atomları için minimum olacaktır. Gazın iyonlaşması, negatif elektronların yanı sıra pozitif ve negatif iyonlar olmak üzere üç farklı yüklü parçacık oluşumuna neden olur. Harici alanın etkisi altındaki tüm bu parçacıklar, sıvılardaki iyon hareketiyle aynı ilkeyi izleyerek düzgün bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Böylece, gazlardaki elektrik akımı, her iki iyonun (pozitif ve negatif) elektronların yönlendirilmiş hareketi olur.

Sonuç çıkartılarak, aşağıdakilere dikkat çekebiliriz: çeşitli ortamlarda elektrik akımı, ulusal ekonominin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılan bilimsel araştırma deneylerinde olduğu gibi kendi özelliklerine de sahiptir.

Çeşitli ortamlarda elektrik akımı 2019

Çeşitli ortamlarda elektrik akımı 2019

Related news

 • Her derde deva çin yağı mucizesi
 • Rüyada Goril Görmek Neye İşarettir İslami
 • Soğan Salatası
 • Oktay Usta Ekşili Köfte Videosu
 • Bir at yaratmayı öğrenmek. Keçe ve kağıttan hazırlama

 • Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı


  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı

  Çeşitli ortamlarda elektrik akımı