Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 2019

Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 2019

Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 99 02.03.2019, 05:10

Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem

Serebral ödem, nedenleri ve sonuçlarıBu makalede inceleyeceğiz olan görünümü - Aşırı yük, yaralanma ve enfeksiyona karşı bir reaksiyondur. Kural olarak, bu süreç oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenle hücrelerin kendileri aralarındaki boşluğun akışkan bir fazlalığı ve sırayla, artan intrakraniyal basınç, serebral dolaşım bozulmasına neden olur ve hücre ölümüne sebep, hacmindeki artış, bir sonucu olarak beyin ile doldurulur.

Böyle bir durum, anladığınız gibi, ciddi sonuçlardan ve ölümden kaçınmak için zorunlu ve acil tıbbi bakım gerektirir.

serebral ödem

Ödem nedenleri

Serebral ödem nedenleri olabilirFarklı ve kaplıdır, örneğin serebral dolaşıma, herhangi bir kafa içi tümörler ya da tümör kanserleri metastaz iskemik ve hemorajik inme, bir kafatası-beyin travması, ifade edilmiştir.

Beyindeki veya zarındaki inflamatuar süreçler(menenjit veya ensefalit), beyin zarının zarar görmesiyle birlikte beyin tonozunun kırıkları, ayrıca ciddi enfeksiyonlar, kardiyovasküler patolojiler veya yaygın yanıklar şeklinde yaygın hastalıklar da beyin ödemine neden olabilir.

Ayrıca, anafilaktik şok veya narkotik ve alkol zehirlenmesi aşamasında güçlü bir alerjik reaksiyon bile bu patolojinin gelişmesine neden olabilir.

Ödemin başlıca tehlikesi nedir

İnsan vücudundaki herhangi bir dokunun şişmesibir kural olarak, özel sonuçları olmadan geçer, oldukça sık ve oldukça doğal bir fenomen. Fakat beyin sınırlı bir alanda, yoğun bir kafatası içinde, hacmini dokularının basıncı altında arttıramaz.

Serebral ödem nedenleri ne olursa olsun,sonunda, maddenin dar bir alanda sıkışmasıyla sonuçlanır. Ve bu durum en büyük tehlikeyi gerektirir: nöronal iskemi ağırlaşır, ödem ilerlemesi yoğunlaşır ve bir noktada beyin fonksiyonları kaybolur.

Beynin serebral şişmesi

İnme döneminde serebral ödem: daha çok denir

En yaygın nedenlerinden biriBir hastada sözü edilen ödem, transfer ettiği hemorajik veya iskemik stroktur. Ne yazık ki, bu tipteki dolaşım bozukluklarına hemen hemen her zaman tarif edilen problem eşlik eder, bir dereceye kadar ifade edilir ve patolojik sürecin ciddiyetinin bir göstergesidir.

İskemik inme zorluğundan kaynaklanırbir sebepten ötürü kan damarlarının tıkanması sonucu beynin tek tek bölümlerine kan kaynağı, bu da oksijen açlığını, hücre ölümünü ve sonuç olarak serebral ödemi provoke eder.

Hemorajik inme ile oluşurBeyin kabuğunun altında kanama, intrakraniyal basınçta hızlı bir artış için bir itme haline gelir ve buna göre serebral ödem neden olur. Bu tür felçlerin nedenleri genellikle aynıdır - yüksek tansiyon, stres, fiziksel stres, beyindeki kan damarlarının yırtılmasına veya duvarlarında kan sızmasına neden olur.

beyin şişmesi etkilere neden olur

İnme gelişmesi nasıl gelişir?

Başlangıçta ödem metabolik bir bozukluktan kaynaklanıretkilenen kısımda (Metabolizması). Tıpta bu olaya, sitotoksik beyin ödemi denir ve o gri maddedeki esas lokalize edilir. söz konusu hastalıklarda altı saat sonra beynin beyaz madde zaten lokalize vazojenik ödem, katılır. Bu hücre-dışı alana küçük damarlardan olarak adlandırılan işlem propotevanie sıvı ve proteinlerin neden olduğu kan akış hızının kesilmesi veya durağanlık (durması) neden olabilir.

Beynin isimlendirilmiş ödemi ile eşzamanlı olarakGelişen ve nekroz, ozmotik olarak aktif maddelerin hücreler arası uzayda birikmesine yol açar, bu da kılcallardan sıvıların daha da büyük bir akışına neden olur.

İnme döneminde serebral ödem gelişirçok hızlı ve spontan olarak, lezyonda (lokal ödem), tek yarıkürede (yaygın ödem) ve her iki yarıkürede (jeneralize ödem) yer alabilir. Tabii ki, işaretlerini fark etmek ve zamanında önlem almak çok önemlidir. Tabi ki, hasta, kural olarak, bilinçli bir bilinç durumunda veya komada olduğunda, inmede bir ödem gelişimini belirlemek oldukça zordur.

ok beyin etkileri

Serebral ödem belirtileri

Nasıl sınıflandırılmış olursa olsunBeynin şişmesine neden olur, belirtileri spesifik olarak adlandırılamaz ve bu nedenle, sadece onlara odaklanarak hastada tehlikeli bir patolojinin varlığını belirlemek oldukça zordur.

Tıpta, üç ana gruba ayrılır:

 • intrakraniyal basınç artışı ile ilişkili bulgular;
 • fokal rahatsızlık belirtileri;
 • patolojik bir patolojinin belirtileri.

Kural olarak, beyin ödemi (nedenleri, sonuçlarıŞiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma eşlik ediyor - bu belirtiler intrakranial hipertansiyon belirtilerine atfedilebilir.

Konuşma, görme, duyma ve dokunma ihlali, mekanda yönelim ile ilgili sorunlar, parezi ve felç, fokal rahatsızlık belirtileridir.

Beynin ödemi ile, hastalar genellikle şikayetnefes darlığı, onlar baş dönmesi, bazen kasılmalar eşliğinde geliştirir, uykululuk, anksiyete duygusu geliştirerek, nefes artan kan basıncını rahatsız, - Bütün bu acil resüsitasyon gerektiren beyin sapı ödemi işaretlerdir.

inme serebral ödem

Yenidoğanlarda serebral ödem nedenleri

Ayrı ayrı bu patolojiyi göz önünde bulundurmak gereklidir.yeni doğan çocuklar. Serebral ödem nedenlerine neden olarak, annede ciddi doğum eylemi ve bebeğin doğum travması görülür. Fakat provoke ve konjenital malformasyonlar veya kazanılmış hastalıklar olabilir. Apseler, tümörler, menenjit, ensefalit, intrauterin hipoksi - bunların hepsi bebekte serebral ödemlere neden olabilir.

Bu arada, bebeklerde tarif edilen patolojinin seyrivücutlarında vasküler tonu korumak, intrakranial basınç ve regülasyonu düzenlemek için çok sınırlı kapasiteye sahip olduklarından, yetişkinlerden biraz farklı görünüyor. Böyle bir durumda bir çocuğu kurtarmanın tek yolu, arasında kafatası ya da yumuşak bir kıkırdak dokusu ya da bir boşluk (fontanelleri) bulunan kafatası kemiklerini birleştirmektir. Bu arada, bu anatomik özellik bebeği, kırıntıların çığlıklarının bitebileceği kompresyon ve beyin ödeminden korur.

Bebeklerde serebral ödem semptomlarının özellikleri

Yenidoğanlarda serebral ödem farklıdıryıldırım akımı. Patolojinin gelişiminin başlangıcında, bebek, kural olarak, uyuşuk, uykulu hale gelir, nöbetler ortaya çıkabilir, bilinç kesilir. Bazı çocuklarda, aksine, sürekli ve sürekli ağlama ile ifade edilen ödem, uyarılmış bir duruma neden olur.

Böylece yay sessiz bir halde bile şişer, başın hacmi artar, bebek kusması, sıcaklık artar.

Beyin ödemi olan yenidoğanlarda, bu hastalığın karakteristik bir özelliğidir maalesef birçok durumda bu ölümle biter, genel durumun çok hızlı bozulma ve.

yenidoğanda serebral ödem

Serebral ödem: sonuçları

Daha önce bu tanıya sahip bir hasta olacakTamamen nitelikli tıbbi bakım sağladı, iyileşme şansı o kadar yüksek. Fakat çoğu zaman iyileşme sadece kısmi - her şey patolojik sürecin şiddetine bağlıdır.

Sonuç bazen, örneğin,Epilepsi gelişimi, beynin bireysel kısımlarının kan akışının ihlali nedeniyle. Hasta kafa içi basıncında artmış olabilir, bu da sürekli baş ağrılarına, baş dönmesine, ruhsal bozukluklara ve hatta sosyal iletişim becerilerinde azalmaya yol açabilir.

Baş ağrısı ödemi tanısı olan birçok hastadaBeyin "hastalığın sonuçları periyodik baş ağrısı, aynı zamanda, bir depresif durum ve sinir ve zihinsel aktivite bozuklukları yol açmakla kalmamakta, kabuk ya da beyin-omurilik sıvısı boşluklar arasında, kendi ventriküllerde yapışıklık ile kendini gösterir.

Ödem uzarsa, bunun sonucu beyin fonksiyonlarının ihlali ve kişinin zihinsel yeteneklerinde bir azalma olabilir.

çocuklarda serebral ödem

Çocuklarda serebral ödemin etkileri nasıldır?

Çocuklarda görülen rahatsızlığın sonuçları da ciddi olabilir ve hastalığın seyrinin şiddetine bağlıdır.

Bunlar arasında serebral palsi ve hidrosefali, epilepsi ve iç organların oluşumunun ihlali yer alır.

Bazı çocuklarda serebral ödem provoke edebilirkonuşma ile ilgili problemler, aynı zamanda hareketin koordinasyonu ile. Aktarılan patoloji, maalesef, hastaların bir kısmının sinirsel dengesizliğe ve zihinsel geriliğe neden olmaktadır.

Yukarıda söylenenlerden, çocuklarda serebral ödemin açık olduğu -Bu, çocuğun nörolog ve çocuk doktoru tarafından sürekli izlenmesini gerektiren çok ciddi bir patolojidir ve süresi, hastalığın sonuçlarının ciddiyetine bağlıdır.

Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 2019

Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 2019

Related news

 • Köfteli Pırasa Kebabı Tarifi
 • Bağıl gerçek ve mutlak gerçek. Felsefe raporu için materyal
 • Cengiz Han: bir grup ve yaratıcı yolu
 • Pudra Rengi Elbise Modelleri
 • Gardırobunuzda Olması Gereken 5 Parça

 • Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 44

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem


  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 36

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 15

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 23

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 12

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 60

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 77

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 31

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 46

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 48

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 24

  Beynin ödemi: nedenleri ve sonuçları. Çocuklarda ve yetişkinlerde serebral ödem 12