Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analoglarıAklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları


Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 26 13.02.2019, 16:37

"Aklasta": yorumlar, kullanım talimatları, analogları

Daha fazla ve daha fazla sorun bugün birçok neden oluyorSağlığını iyileştirmeye çalışır. Yaşlılık, streslerin bolluğu, mevcut kronik hastalıklar, insan vücudunun genel durumu üzerinde çok olumsuz bir etkiye sahiptir ve daha fazla yeni hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle ciddi kas-iskelet sistemi ile ilgili sorunlar vardır. Hastaların ezici çoğunluğu, vücutlarında yeteri kadar mineral kaynağına sahip değildir ve bu nedenle zorlukların üstesinden gelebilirler. Bu nedenle, kemik dokusunun tahribatı ile ilgili bu tür durumlar genellikle sadece zamanla şiddetlenir.

Neyse ki, modern tıp bir sayı bulduBöyle hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için fırsatlar. Sadece yılda bir kez tanıtılması gereken ilaçlar bile geliştirildi. Bu ilaçların etkisi, bir sonraki prosedüre kadar iyi hissetmek için yeterlidir. Bu tür ilaçlardan biri "Aklasta" dır. Birçoğunun eyleminin tüm spektrumunu değerlendirmek için zamanları vardı. Potansiyel hastanın ilaç "Aklasta" hakkında mevcut tüm bilgileri incelemesi önemlidir: kullanım, gözden geçirmeler, analoglar için talimatlar. Bu onun etkinliğini, beraberindeki tüm riskleri ve rahatsızlıkları değerlendirmesini ve söz konusu ilacı kullanmaya değip değmeyeceğine dair kendi bilinçli kararını vermesini sağlayacaktır.

aclast yorumlar

Kullanım Endikasyonları

Hangi durumlarda "Aklasta" ilacını kullanmak makul olur? Talimatlarda, değerlendirmeler, söz konusu ilacın aşağıdaki durumlarda etkili olduğunu bildirmektedir:

 • hali hazırda femur kırığından muzdarip olan hastalarda (yani proksimal kısmı) yeni kırıkların önlenmesi;
 • Paget hastalığı (osse);
 • osteoporoz gelişimi (özellikle erkek hastalarda);
 • osteopeni, postmenopozal osteoporozdan muzdarip kadın hastalarda gelişimin önlenmesi;
 • doğrudan postmenopozal osteoporoz(ilaç şiddetli kırıklar, femur kırıkları, bireysel omurga ve hatta ekstravertebral kırıklar riskinde önemli bir azalma sağlar, ilaç önemli ölçüde kemik mineral yoğunluğunu artırır);
 • Glukokortikosteroidlerin kullanımının etkisi altında gelişen osteoporozun önlenmesinin yanı sıra önleme için kullanılır.

aclasta hasta yorumlar

Kontrendikasyonlar

Herkes ilaç kullanabilir mi?"Aklasta"? Doktorların yorumları bize, söz konusu ilacın bir takım ciddi kontrendikasyonlara sahip olduğunu söylüyor. Bunlar arasında özellikle aşağıdakiler ayırt edilir:

 • çocuğun taşıdığı dönem;
 • Zoledronik aside ve ilacın diğer bireysel bileşenlerine yüksek kişisel duyarlılık;
 • Çocuğun emzirme süresi;
 • mineral metabolizmasının uygulanması sürecinde herhangi bir ihlal (en yaygın bozukluk hipokalsemi);
 • Hastanın uygunsuz yaşı (çocuklarda söz konusu ilacın güvenliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır);
 • Böbreklerin işleyişindeki bozukluklar (değişken şiddet).

Yukarıdakilerden en az biri varsailaç "Aklasta" kullanmaya başlamamak önemlidir. Yorumlar (ilacı kim aldı, kişisel deneyimlerinden anlayabilir), bu ilacın kontrendikasyonları olan bir hasta tarafından kullanılmasının, bu durumun akut bozulmasına yol açabileceğini bildirmektedir. Değiştirme yetkili bir uzman tarafından seçilmelidir.

Uygulama metodu

Bunu nasıl kullanmalıyızBir ilaç? Intravenöz olarak uygulanır. Bunun için kalıcı bir infüzyon hızı sağlayan bir valf infüzyon sistemi kullanılır. Prosedür on beş dakika sürüyor. Hastanın tedavi başlangıcından bir süre önce yeterince temiz içme suyu tüketmeye başlaması önemlidir.

Yani, postmenopozal kadınlarla savaşmak içinosteoporoz ve erkek osteoporozu, söz konusu ilacın çalışma dozunu belirler - beş miligram (bir şişe, bir kural olarak, yüz mililitre içerir). Prosedür yılda sadece bir kez yapılır. Bazen katılan doktor, ek olarak kalsiyum ve D vitamini alımını reçete etmek için gerekli olduğunu düşünür. Aynı çalışma dozu tekrarlanan kırık oluşumunu önlemek ve postoperatif dönemde kemikleri sıkıştırmak ve Paget'in kemik hastalığı ile mücadele etmek için reçete edilir.

Bir bozukluktan muzdarip hastalarBöbreklerin veya karaciğerin işleyişinin, ilacın başlangıçta atanan çalışma dozu için kişisel olarak gözden geçirilmesine gerek yoktur. Benzer şekilde, yaşlı hastalarla (özellikle yaşı 65 yaşını geçen) durum gelişir. Yaş, ilacın vücutta nasıl işlediğinin yanı sıra nasıl dağıtıldığı ve ihraç edildiği konusunda önemli bir rol oynamaz.

Ilacı kullanırkenmevcut tüm asepsi standartlarına uymanın önemli olduğu anlamına gelir. Bu ne anlama geliyor? İlacın tanıtımına başlamadan önce, flakonun içeriğini dikkatlice gözden geçirin ve çözümün kalitesi ve renginin iddia edilenle ne kadar eşleştiğini değerlendirin. Renkte değişiklik veya bir çökelti fark ederseniz, bu ürünü kullanmayın. "Aklastu" diğer tüm ilaçlardan ayrı olarak uygulanır. Diğer ilaçlarla karıştırılamaz ve hatta ilacın kalsiyum içeren maddelerle minimal temasına bile izin vermez.

Hemen sonra ilacı kullanmak önemlidirSerbest bırakıldığı şişe nasıl açıldı. Çözeltinin bir kısmı hala hemen uygulanamazsa, buzdolabında tutulmalıdır, ancak bir günden fazla olmamalıdır. İzin verilen saklama sıcaklığı iki ila sekiz derece arasındadır. Kullanmadan önce, böyle bir çözüm ısınmak, oda sıcaklığına getirmek için önemlidir. Ona ortam sıcaklığına bağımsız olarak ulaşma fırsatı vermek gerekir.

hasta yan etkileri aclasts değerlendirmeleri

Yan etkiler

Bazen ilaç "Aklasta" kullanmanın bazı hoş olmayan etkileri olabilir. Yorumlar ve doktorlar, aşağıdaki olası yan etkiler hakkında konuşurlar:

 • hipomagnezeminin;
 • stomatit;
 • hipofosfatemi;
 • bulantı;
 • dispepsi;
 • hipokalsemi;
 • kusma;
 • titremesi;
 • gözlerde ağrı;
 • karın ağrısı;
 • hiperkalemi;
 • iştah azalması;
 • baş ağrısı;
 • iritis;
 • parestezi;
 • baş dönmesi;
 • hipokalemi;
 • özofajit;
 • uyuşukluk;
 • konjunktivit;
 • kabızlık;
 • hipernatremi;
 • anemi;
 • bradikardi;
 • üveit;
 • ishal;
 • uyku bozuklukları;
 • baş dönmesi;
 • hematüri;
 • trombositopeni;
 • nefes darlığı;
 • uyuşukluk;
 • hipoestezisi;
 • anksiyete;
 • akut böbrek yetmezliği;
 • bayılma;
 • lökopeni;
 • diş ağrısı;
 • kaşıntı;
 • titremesi;
 • pansitopeni;
 • ateş;
 • aşırı duyarlılık;
 • kas krampları;
 • ağız boşluğunda mukoza zarlarının kuruluğu;
 • deri döküntüsü;
 • bozulmuş böbrek fonksiyonu;
 • eklemlerin şişmesi;
 • anjiyoödem;
 • zayıflığı;
 • öksürük;
 • vücut ağırlığında önemli bir artış;
 • susuzluk hissi;
 • kronik yorgunluk sendromu;
 • bilinç karışıklığı;
 • episklerit;
 • eklem ağrısı;
 • göğüste ağrı;
 • proteinüri;
 • osteonekroz;
 • grip semptomlarının ortaya çıkışı;
 • tat duyusu rahatsızlığı;
 • ossalgia;
 • periferik ödem;
 • görme keskinliği azaldı;
 • asteni;
 • miyalji;
 • artan terleme;
 • anoreksi;
 • hiperkreatininemi;
 • sırt ve bacaklarda ağrı.

En azından bu belirtilerden bazıları görünürseilacı almayı hemen bırakmalı ve doktorunuzdan yardım istemelidir. Uzman ilaç "Aklasta" için uygun bir yedek seçecektir. Doktorların yorumları bu adımın önemini vurgulamaktadır. Böyle basit bir prosedür sağlığın korunmasına yardımcı olabilir.

doktorlar aclasts değerlendirmeleri

aşırı doz

Bugüne kadar yeterli veri yokilaç "Aklasta" ile tedavi sırasında aşırı doz vakaları. Hastaların değerlendirmeleri, ilacın üzerinde bir ilaç dozu reçete edildiğinde bir uzman tarafından sürekli olarak izlenmeleri önerildiğini bildirmektedir.

Doz aşımı belirtileri nelerdir? Bunlar arasında şunlar vardır:

 • hipofosfatemi;
 • akut böbrek yetmezliği;
 • hipomagnezeminin;
 • hipokalsemi.

Semptomlardan nasıl kurtulurAşırı doz, ilaç "Aklasta" uygulaması sırasında meydana geldi? Doktorun tavsiyesi, iyi bir fiziksel durumu, örneğin magnezyum, kalsiyum ve fosfat iyonları içeren bir çözeltiyi iyileştirmeye yardımcı olabilecek bazı çözümleri intravenöz olarak enjekte etmektir. Bu prosedür bazen hastanın ömrünü koruyabilir, bu nedenle sadece bir uzman tarafından yapılmalıdır.

aclasta kullanım kılavuzları uygulama yorumları analogları

Diğer ilaçlarla etkileşim

Ne yazık ki, bugün için hiç yoktugüvenle diğer ilaçlarla "Aklasta" ile birlikte ilacı kullanma hakkında bir yargıya varmak için yardımcı olacaktır yürütülen oldukça yetkili çalışmaları. zolendronovaya asit - Yorumlar ana etken bileşen girebilecek herhangi tepkilere dikkat etmeleri önerilir. Bilindiği gibi, genel sistemik metabolizmaya uğramamaktadır. Madde vücudu böbrekler boyunca terk eder. Sonuç olarak, aynı anda, doğrudan ya da dolaylı olarak bu organların fonksiyonu, hem de vücuda aktif sıvı boşaltımını tetikleyen gibi bastırmak edebilen ilaçlara kullanımını (özellikle, bir diüretik) izin vermek için önemlidir.

İlaç aclasts yorumlar

Özel talimatlar

Temel nüansları üzerindeHastanın ilacının tedavisi, tedavinin başlamasından önce bile uzmanlar tarafından bilgilendirilmelidir. Örneğin, vücut akıntısı "Aklasta" dan kalsiyum atılımını ne kadar aktif olarak teşvik ettiğini bildirmek gerekir. Yorumlar bize hipokalseminin ortaya çıkan belirtilerini anlatır. Bu nedenle risk altındaki hastaların bir uzman tarafından sürekli izlenmesi gerekir.

Paget'in kemik hastalığından mustarip hastalar, bu hastalığın tedavisinde önemli bir deneyime sahip olan sadece yetkili bir doktorun rehberliği altında tedavi görmelidir.

Birçok uzman kullanımda ısrar ediyorSöz konusu ilacın uygulanmasından hemen sonra ibuprofen veya parasetamol. Bu, hasta "Aklasta" tarafından rapor edilen hastaların bildirdiği gibi, infüzyondan sonraki ilk üç gün içinde meydana gelen hoş olmayan duyguların azaltılmasına yardımcı olacaktır.

"Zometa" enjeksiyonları (kanser karşıtı bir ilaç),Ana aktif maddesi ayrıca zoledronik asittir, söz konusu ilacın yerine geçmez. Paralel olarak kullanılmamalıdırlar. Hasta hipokalsemi teşhisi konulduysa, söz konusu ilaçla tedaviye başlamadan önce, ek tedavi, D vitamini ve kalsiyumun reçete edilen doktor dozu ile yapılmalıdır. Benzer şekilde, mineral metabolizmasında bozulmalarla karakterize edilen diğer mevcut durumları ayarlamak önemlidir.

Böbrek fonksiyonunda zaten önemli başarısızlıklara sahip olan hastalara dikkat edilmelidir.

Güvenilir olmadığının göz önünde bulundurulması önemlidir.Söz konusu ilacın etkisinin, bir hastanın araçların yanı sıra tehlikeli olan çeşitli mekanizmaları yönetme kabiliyeti hakkında bilgi. Bununla birlikte, herhangi bir yan etkinin ortaya çıkmasıyla potansiyel olarak değerlendirmek (reaksiyonların gecikmesi, geçici bulanık görme) dahil olmak üzere, yukarıda açıklanan eylemlerin çok dikkatli yapılması önemlidir.

aclasta kullanım talimatları

İlaç "Aklasta": hastaların yorumları

Kural olarak, önceden kontrol edilmiş olanlarGöz önünde bulundurulmuş ilacın etkisi, bu tür terapilerin olumlu duygularını ifade eder. Uyuşturucuya etkili diyorlar. Sadece osteoporoz ve kemiklerin mükemmel birleşimi ile ilgili başarılı mücadele hakkında değil, kalça kalça hastalarının boyun kırıkları ile durumun iyileşmesi hakkında bile söylenir. Ve böyle bir sonuç, her türlü yolun elde edilmesine yardımcı olur.

Aynı zamanda, o kadar da olumlu değilHazırlık "Aklasta" hastaları inceler. Yan etkiler oldukça sık görülür. Bunlar arasında en yaygın olanları: yüksek ateş, kas ve kemiklerde ağrı ve ağrı, titreme. Bununla birlikte, hastalar kesin bir şekilde belirtmektedir: her şeye rağmen, söz konusu ilacı kullanmanız gerekir. Kas-iskelet sistemi ile ilgili bir takım ciddi problemlerin çözülmesine yardımcı olacaktır. Genel olarak, "Aklasta" ilacıyla ilgili hasta yorumları olumludur.

analogları

Orijinal İsviçreli araç renderKemik dokusu üzerinde olumlu bir etki, ancak değeri onun etkisine karşılık gelir. Bu nedenle, her hasta maalesef söz konusu ilaçla tedaviyi karşılayamaz. Sonuç olarak, birçoğu ilaç "Aklasta" nın bileşimine karşılık gelen analogları tercih eder. Yorumlar bir dizi ikame ilacı öne çıkarır. Bunlar arasında - "Belklasta", "Zometa", "Resorb" ve "Resoclastin FS". Hastaların "Aklasta" tarafından rapor edilen hastaların çoğunun hoş olmayan sonuçlara neden olma olasılığı daha azdır. Yan etkileri, kullanıldığında çok sık değildir. Sadece katılan hekim, bir ikame ilacı seçebilir, kendi kendine ilaç, durumun kötüleşmesine yol açabilir.

Depolama koşulları

Nasıl uygun bir şekilde depolanır?tıbbi hazırlık "Aklasta"? Kullanım talimatları, incelemeler bu ilacı, sıcaklığın yirmi beş dereceyi geçmediği bir yerde saklamanızı tavsiye eder. Bir kez açıldığında, şişe en fazla yirmi dört saatten fazla soğutulmuş olarak saklanabilir. Bütün bu önlemler, ilacın etkili kalmasını sağlamak için gereklidir.

Son kullanma tarihi

Yani, üretimden ne kadar sonra"Aklasta" ilacını kullanabilir miyim? Yorumlar ve uzmanlar, üretimden üç yıl sonra söz konusu ürünü kullanmanızı önermezler. Bu sürenin bitiminden sonra ilaç yararlı özelliklerini kaybeder ve hastanın sağlığına zarar verebilir.

Sonuç

İlaç "Aklast" - etkiliKemik yoğunluğunda bir azalmanın neden olduğu sorunlardan muzdarip hastaların durumunu önemli ölçüde hafifleten bir ilaç. Paget hastalığı için, tekrarlanan kırıkların önlenmesi ve çeşitli genlerin osteoporozu ile mücadele için kullanılır. İlacın atanmasının sadece yetkili bir uzman tarafından yapılması önemlidir. Uygulamanın özellikleri, tıp kurumunun sadece çalışanının giriş prosedürünü uygulayabileceği şekildedir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, hasta kendi kendine ilaç riskini azaltır. Söz konusu ilacın yanlış kullanımından dolayı ciddi yan etkilerin olabileceğini göz önünde bulundurarak bu anı dikkate almak özellikle önemlidir. Tedavinin yürütülmesiyle ilgili olarak sağlayacağı doktorun tüm tavsiyelerini dikkatli bir şekilde takip etmek gerekir. İlaç "Aklasta" hakkında daha fazla bilgi edinin (kullanım talimatları, yorumları). Bu durumda, bu hukuk yolunun enjeksiyonları sadece zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda beklenen yararı da getirecektir.

Doğru yöntemi seçerken dikkatli oluntedavisi. Bu konuda bilgi araştırmaya çalışmak için biraz zaman harcamak tembel olmayın. Bu, sizin için mevcut olan en iyi ilacı seçmenize ve sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Kalite seçin. Ve her zaman sağlıklı ol!

Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analoglarıAklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları

Related news

 • Çok İzlenen Videolar
 • Türkiye ve Küba Kanser Araştırmaları İçin Onkoloji Enstitüsü Kuruyor
 • Doldurulmuş biber yemek nasıl
 • Zihni sinir projeleri
 • En derin kuyu geçmişe üç milyar yıl geçti
 • İgor Akinfeyev

 • Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 22

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları


  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 53

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 98

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 51

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 5

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 56

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 14

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 71

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 38

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 38

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 86

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 88

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 87

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 75

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 95

  Aklasta: yorumlar, kullanım talimatları, analogları 12